Klachten regeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak professioneel uitoefent. Heeft u hierover toch klachten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut.
Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Veel informatie is ook te vinden op: https://www.defysiotherapeut.com

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer