Tarieven

Tarievenlijst 2024

Zitting fysiotherapie€ 50,00
Zitting manuele therapie€ 65,00
Lange zitting voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 75,00
Telefonische zitting, indien niet vergoed door zorgverzekeraar€ 25,00
Screening€ 25,00
Intake en onderzoek na screening€ 70,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 60,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 75,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 20,00
Inrichtingstoeslag€ 30,00
Toeslag buiten reguliere werktijden€ 20,00
Instructie/overleg ouders, verzorgers van de cliënt€ 40,00
Niet nagekomen afspraak€ 30,00
Massage behandeling exclusief zitting fysiotherapie 30 minuten€ 45,00
Dry needling exclusief zitting fysiotherapie€ 30,00
Dry cupping behandeling€ 45,00
Oefen katrol€ 15,00
Medical tape per rol€ 10,00
Theraband 1.5 m€ 5,00
Intapen sporttape/medical tape exclusief zitting fysiotherapie€ 10,00
Eenvoudige, korte rapporten voor derden€ 60,00
Meer gecompliceerde, uitgebreide rapporten voor derden€ 90,00

Fysiotherapie en manuele therapie De Bras heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Bent u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie? Dan hanteert de praktijk de bovenstaande tarieven.

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten. Doet u dit korter dan 24 uur van tevoren, dan brengen wij de niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

Betaling voor de diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer