Vergoedingen

In 2024 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars, dit betekent dat uw behandeling altijd vergoed wordt, mits u aanvullend verzekerd bent. 
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie. 
De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die staat op de chronische lijst.

Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een aandoening die op de chronische lijst voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Tenzij deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer