Netwerken

Het Schoudernetwerk Randstad West

In het Schouder Netwerk Randstad West (SNRW) zijn fysiotherapeuten in de regio verenigd, die zich gespecialiseerd hebben in de diagnostiek, behandeling en revalidatie van schouderklachten.
De leden van het SNRW spelen in op de behoefte aan betere fysiotherapeutische zorg van patiënten met chronische schouderklachten, pathologische schouderproblematiek, traumatische schouderklachten en postoperatieve schouderklachten.
Samenwerking met regionale verwijzers leidt volgens de leden van het netwerk tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijk netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen en osteoporose.
Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de cliënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en cliëntverenigingen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)


Dit is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert KRF NL. Dit is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan de leden.

Netwerk Traumarevalidatie Nederland

Netwerk Traumarevalidatie Nederland is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het revalideren van traumapatiënten. Er zijn meerdere regionale Netwerken Traumarevalidatie.
Traumapatiënten hebben letsels opgelopen na een ongeval. Het kan gaan om verstuikingen of eenvoudige botbreuken, maar bijvoorbeeld ook om open breuken, wervelbreuken of bekkenbreuken. De fysiotherapeuten van Netwerk Traumarevalidatie Nederland werken nauw samen met de multidisciplinaire teams van de aangesloten ziekenhuizen (de traumachirurg en de ziekenhuisfysiotherapeut). Zo kan er tijdig bijgestuurd worden, zodat de behandeling en herstel optimaal verloopt.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer