Netwerken

Het Schoudernetwerk Randstad West

In het Schouder Netwerk Randstad West (SNRW) is een aantal gedreven fysiotherapeuten in de regio verenigd, die zich gespecialiseerd hebben in de diagnostiek, behandeling en revalidatie van schouderklachten. Zij richten zich op de best mogelijke fysiotherapeutische zorg voor patiënten met schouderklachten.
Tot het netwerk worden fysiotherapeuten toegelaten die voldoen aan de vooraf opgestelde scholingscriteria. Daarnaast moeten de leden jaarlijks deelnemen aan bijeenkomsten van de SNRW en scholing om hun deskundigheid op het gebied van schouderrevalidatie te verdiepen.
De leden van het SNRW spelen in op de behoefte aan betere fysiotherapeutische zorg van patiënten met chronische schouderklachten, patho-kinesiologische schouderproblematiek, traumatische schouderklachten, postoperatieve schouderklachten en schouderprotheses.
Samenwerking met regionale verwijzers leidt volgens de leden van het netwerk tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijk netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.
Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de cliënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en cliëntverenigingen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)


Dit is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert KRF NL. Dit is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan de leden.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring! Lees meer